SSTrader.com
SSTrader Tutorial BG
Search
K
👉

Под/Над голове

Ако искаме да създадем филтър за коефициенти, който да следи под/над 2.5 гола На живо например. Ето как трябва да изглеждат настройките:
Както знаем, много често има алтернативни линии за Общ брой голове. За да насочим Изкуствения Интелект, коя линия да следи, задължително трябва да сложим стойност. Имаме опция, да избираме от "Еqual" или "равна на" и "Better than "
Ако изберем опцията "Equal" SSTrader ще следи точно за тази линия, но ако изберем Better than, алгоритъма ще следи за линия равна на 2.5 или по - добра! Тоест, ако има коефициенти по - голям от 1.80 и по - малък от 2.00 и линия 2,25. 2.00, 1.75, 1,5 и т.н например, филтерът ще се активира.